6. Білети_ЕОМ_2015


Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. Основні функції, структура вікна програми. Створення та форматування списків, таблиць, колонок у текстовому документі.

2. СУБД Access. Запити та їх використання. Створення звітів.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. Створення нових стилів та їх використання в інших документах. Рівні абзаців та їх зв’язок зі стилями.

2. СУБД Access. Пошук потрібних даних в базі даних.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. Шаблони документів.

2. СУБД Access. Форми. Введення даних за допомогою форм різного типу.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. Розділи. Структура документа. Колонтитули.

2. СУБД Access. Робота з готовою базою даних. Введення і редагування даних.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. Посилання. Закладки та виноски.

2. Основні поняття теорії баз даних. СУБД Access. Основні об'єкти (таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі). Типи та властивості полів.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа__________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Основні функції, структура вікна програми.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Призначення й використання автоматичних та розширених фільтрів.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Вставлення організаційних діаграм, відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Умовне форматування.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Гіперпосилання і елементи керування в презентаціях.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

 

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Анімаційне оформлення презентації.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Побудова графіків і діаграм у Microsoft Excel.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Основні функції, структура вікна програми.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Типи величин. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки і діапазони комірок.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Уведення даних. Автозаповнення.

2. СУБД Access. Запити та їх використання. Створення звітів.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа__________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

2. Текстовий редактор Microsoft Word. Основні функції, структура вікна програми. Створення та форматування списків, таблиць, колонок у текстовому документі.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа__________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи___________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

2. Текстовий редактор Microsoft Word. Створення нових стилів та їх використання в інших документах. Рівні абзаців та їх зв’язок зі стилями.

3. Практичне завдання.

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Побудова графіків і діаграм у Microsoft Excel.

2. Текстовий редактор Microsoft Word. Шаблони документів.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Гіперпосилання і елементи керування в презентаціях.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Побудова графіків і діаграм у Microsoft Excel.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

 

1. Створення та опрацювання мультимедійних презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Анімаційне оформлення презентації.

2. Електронні таблиці Microsoft Excel. Налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Основні функції, структура вікна програми.

2. Основні поняття теорії баз даних. СУБД Access. Основні об'єкти (таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі). Типи та властивості полів.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Типи величин. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки і діапазони комірок.

2. Текстовий редактор Microsoft Word. Створення нових стилів та їх використання в інших документах. Рівні абзаців та їх зв’язок зі стилями.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський державний технологічний університет__________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр_________________

Напрям підготовки видавничо-поліграфічна справа___________

Спеціальність 6.051501 .

Семестр I

Навчальна дисципліна ЕОМ та мікропроцесорні системи____________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

 

1. Електронні таблиці Microsoft Excel. Уведення даних. Автозаповнення.

2. Текстовий редактор Microsoft Word. Розділи. Структура документа. Колонтитули.

3. Практичне завдання.

 

Затверджено на засіданні кафедри Механіки, поліграф. машин та технологій

Протокол № 4 від 26. 11. 2015 року.

 

Завідувач кафедри _____ _Веретільник Т.І Екзаменатор _____ Мисник Б.В.

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

А вы знаете кто такие Физалии

А вы знаете кто такие Физалии

 1. Среди всех обитателей моря есть такие, которые вовсе небезопасны для людей. Например, физалии. Многие относят их к медузам, но на самом деле, это плавающая колония, состоящая сразу из множества полипов, причем каждый выполняет свою роль. Одни добывают пищу, другие ее обрабатывают, третьи охраняют всю семью , а четвертые отвечают за размножение. Все полипы в совокупности целый организм.

  Физалии встречаются в тропической части Атлантики, в Средиземном море, у Гавайских островов и у берегов южной части Японии. Порой, физалии попадают в Гольфстрим и переносятся этим течением в пролив Ла-Манш, где они скапливаются у берегов Англии и Франции.

  Внешне физалии напоминают огромный мыльный пузырь, от которого отходят щупальца. Самый распространенный вид физалии португальский кораблик, получивший это название из-за яркой окраски плавательного пузыря, напоминающего парус средневекового португальского судна. Нижняя часть пузыря синяя, сверху красный гребень, и весь он переливается голубыми и фиолетовыми цветами. Колонии кораблика выглядят, как необычайные шарики, зачастую целыми флотилиями дрейфующие по поверхности океана. Каждое щупальце достигает 10 см и кораблик способен парализовать рыбу в два раза крупнее себя.
  Тело физалии достигает в среднем 30 см, а вот щупальца могут быть разного размера. У кого-то они до 20 см, а вот у тихоокеанской физалии одно из щупалец, так называемый, арканчик, длиннее, чем все остальные, и может достигать 13 и более метров в длину!
  Устройство физалии непростое. В центре тела физалии находится плавательный пузырь, наполненный газом (в основном, этот газ состоит из азота с небольшой примесью кислорода и аргона) . С помощью него физалии держатся на плаву. Некоторые физалии, изменяя объем плавательного пузыря, могут опускаться на глубину. Книзу от этого пузыря отходит столб, к которому прикрепляются несколько сотен полипов. Щупальца полипов уходят в глубину на 20-30 метров, а на конце каждого располагаются ядовитые стрекательные клетки. Эти щупальца ловят, убивают и подтаскивают добычу к центру колонии, где ее обрабатывают другие полипы. Когда рыба натыкается на щупальце, нити вонзаются в ткани жертвы, и яд из капсул прокачивается по этим каналам. Таким образом, щупальце захватывает и парализует добычу, а потом уже подтягивает ее к ротовому отверстию.
  Тот, кто попробует дотронуться до физалии, рискует получить нешуточный ожог. Если же физалия ужалит случайно прикоснувшегося к ней человека, последствия могут быть очень тяжелыми. Ожоги физалий весьма болезненны. На коже пострадавшего появляются волдыри, увеличиваются лимфатические железы, повышается потливость, появляется тошнота. Жертвам становится трудно дышать.
  С физалиями шутки плохи. В этом убедился некогда Юрий Сенкевич во время первого плавания через Атлантический океан на лодке Ра . Прельщенный красотой физалии, он попытался взять ее в руки. Недолго думая, я схватил ее, вспоминал позже Сенкевич, и взревел от боли, лихорадочно стал отмывать пальцы морской водой, но липкая слизь не отставала. Попытка отмыть слизь мылом также была безуспешной. Руки горели и ныли, пальцы сгибались с трудом Меня тряс озноб. Боль утихла лишь через пять часов. Но недомогание длилось еще долго
  Даже выброшенные на берег, физалии сохраняют способность ужалить любого, кто к ним прикоснется. Оптимальный путь взаимоотношений с физалиями для человека в море пытаться уйти или уплыть от них подальше, помня о том, что к небольшому воздушному пузырю снизу прикреплены опаснейшие щупальца, которые могут быть длиной более 10 м.

 2. это же Медузы.
 3. Медузы такие: Физалии (Physalia)

  Среди всех обитателей моря есть такие, которые вовсе небезопасны для людей. Например, физалии. Многие относят их к медузам, но на самом деле, это плавающая колония, состоящая сразу из множества полипов, причем каждый выполняет свою роль. Одни добывают пищу, другие ее обрабатывают, третьи охраняют всю семью , а четвертые отвечают за размножение. Все полипы в совокупности целый организм.

  Физалии встречаются в тропической части Атлантики, в Средиземном море, у Гавайских островов и у берегов южной части Японии. Порой, физалии попадают в Гольфстрим и переносятся этим течением в пролив Ла-Манш, где они скапливаются у берегов Англии и Франции.

  Внешне физалии напоминают огромный мыльный пузырь, от которого отходят щупальца. Самый распространенный вид физалии португальский кораблик, получивший это название из-за яркой окраски плавательного пузыря, напоминающего парус средневекового португальского судна. Нижняя часть пузыря синяя, сверху красный гребень, и весь он переливается голубыми и фиолетовыми цветами. Колонии кораблика выглядят, как необычайные шарики, зачастую целыми флотилиями дрейфующие по поверхности океана. Каждое щупальце достигает 10 см и кораблик способен парализовать рыбу в два раза крупнее себя.

  Тело физалии достигает в среднем 30 см, а вот щупальца могут быть разного размера. У кого-то они до 20 см, а вот у тихоокеанской физалии одно из щупалец, так называемый, арканчик, длиннее, чем все остальные, и может достигать 13 и более метров в длину!

  Устройство физалии непростое. В центре тела физалии находится плавательный пузырь, наполненный газом (в основном, этот газ состоит из азота с небольшой примесью кислорода и аргона) . С помощью него физалии держатся на плаву. Некоторые физалии, изменяя объем плавательного пузыря, могут опускаться на глубину. Книзу от этого пузыря отходит столб, к которому прикрепляются несколько сотен полипов. Щупальца полипов уходят в глубину на 20-30 метров, а на конце каждого располагаются ядовитые стрекательные клетки. Эти щупальца ловят, убивают и подтаскивают добычу к центру колонии, где ее обрабатывают другие полипы. Когда рыба натыкается на щупальце, нити вонзаются в ткани жертвы, и яд из капсул прокачивается по этим каналам. Таким образом, щупальце захватывает и парализует добычу, а потом уже подтягивает ее к ротовому отверстию.

  Тот, кто попробует дотронуться до физалии, рискует получить нешуточный ожог. Если же физалия ужалит случайно прикоснувшегося к ней человека, последствия могут быть очень тяжелыми. Ожоги физалий весьма болезненны. На коже пострадавшего появляются волдыри, увеличиваются лимфатические железы, повышается потливость, появляется тошнота. Жертвам становится трудно дышать.

  С физалиями шутки плохи. В этом убедился некогда Юрий Сенкевич во время первого плавания через Атлантический океан на лодке Ра . Прельщенный красотой физалии, он попытался взять ее в руки. Недолго думая, я схватил ее, вспоминал позже Сенкевич, и взревел от боли, лихорадочно стал отмывать пальцы морской водой, но липкая слизь не отставала. Попытка отмыть слизь мылом также была безуспешной. Руки горели и ныли, пальцы сгибались с трудом Меня тряс озноб. Боль утихла лишь через пять часов. Но недомогание длилось еще долго

  Даже выброшенные на берег, физалии сохраняют способность ужалить любого, кто к ним прикоснется. Оптимальный путь взаимоотношений с физалиями для человека в море пытаться уйти или уплыть от них подальше, помня о том, что к небольшому воздушному пузырю снизу прикреплены опаснейшие щупальца, которые могут быть длиной более 10 м.

 4. вроде бы такие растения и они еще очень плохо пахнут. думаю, что так
 5. Физалия

  (Physalia) - представитель семейства Physalidae, группы Pneumatophoridae, отряда сифонофор (см. ) очень красивые животные, встречающиеся преимущественно в тропических морях, также и в Атлантическом океане, у берегов Европы. Наиболее обыкновенная форма Physalia pelagica имеет форму большого пузыря до 30 мм длины, синего цвета, иризирующего на солнце всеми цветами радуги и снабженного на верхней стороне продольным гребнем желтого цвета. На нижней стороне пузыря помещаются желудочные мешки с очень длинными (до 6 м) арканчиками, полипоидные придатки без рта (щупики) и гроздевидные половые почки. Встречаясь в больших количествах в открытом море и плавая на поверхности воды, представляют очень красивое зрелище.

  Из "http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.

 6. Среди всех обитателей моря есть такие, которые вовсе небезопасны для людей. Например, физалии. Многие относят их к медузам, но на самом деле, это плавающая колония, состоящая сразу из множества полипов, причем каждый выполняет свою роль. Одни добывают пищу, другие ее обрабатывают, третьи охраняют всю семью , а четвертые отвечают за размножение. Все полипы в совокупности целый организм.

  Физалии встречаются в тропической части Атлантики, в Средиземном море, у Гавайских островов и у берегов южной части Японии. Порой, физалии попадают в Гольфстрим и переносятся этим течением в пролив Ла-Манш, где они скапливаются у берегов Англии и Франции.

  Внешне физалии напоминают огромный мыльный пузырь, от которого отходят щупальца. Самый распространенный вид физалии португальский кораблик, получивший это название из-за яркой окраски плавательного пузыря, напоминающего парус средневекового португальского судна. Нижняя часть пузыря синяя, сверху красный гребень, и весь он переливается голубыми и фиолетовыми цветами. Колонии кораблика выглядят, как необычайные шарики, зачастую целыми флотилиями дрейфующие по поверхности океана. Каждое щупальце достигает 10 см и кораблик способен парализовать рыбу в два раза крупнее себя.

  Тело физалии достигает в среднем 30 см, а вот щупальца могут быть разного размера. У кого-то они до 20 см, а вот у тихоокеанской физалии одно из щупалец, так называемый, арканчик, длиннее, чем все остальные, и может достигать 13 и более метров в длину!

  Устройство физалии непростое. В центре тела физалии находится плавательный пузырь, наполненный газом (в основном, этот газ состоит из азота с небольшой примесью кислорода и аргона) . С помощью него физалии держатся на плаву. Некоторые физалии, изменяя объем плавательного пузыря, могут опускаться на глубину. Книзу от этого пузыря отходит столб, к которому прикрепляются несколько сотен полипов. Щупальца полипов уходят в глубину на 20-30 метров, а на конце каждого располагаются ядовитые стрекательные клетки. Эти щупальца ловят, убивают и подтаскивают добычу к центру колонии, где ее обрабатывают другие полипы. Когда рыба натыкается на щупальце, нити вонзаются в ткани жертвы, и яд из капсул прокачивается по этим каналам. Таким образом, щупальце захватывает и парализует добычу, а потом уже подтягивает ее к ротовому отверстию.

  Тот, кто попробует дотронуться до физалии, рискует получить нешуточный ожог. Если же физалия ужалит случайно прикоснувшегося к ней человека, последствия могут быть очень тяжелыми. Ожоги физалий весьма болезненны. На коже пострадавшего появляются волдыри, увеличиваются лимфатические железы, повышается потливость, появляется тошнота. Жертвам становится трудно дышать.

  С физалиями шутки плохи. В этом убедился некогда Юрий Сенкевич во время первого плавания через Атлантический океан на лодке Ра . Прельщенный красотой физалии, он попытался взять ее в руки. Недолго думая, я схватил ее, вспоминал позже Сенкевич, и взревел от боли, лихорадочно стал отмывать пальцы морской водой, но липкая слизь не отставала. Попытка отмыть слизь мылом также была безуспешной. Руки горели и ныли, пальцы сгибались с трудом Меня тряс озноб. Боль утихла лишь через пять часов. Но недомогание длилось еще долго

  Даже выброшенные на берег, физалии сохраняют способность ужалить любого, кто к ним прикоснется. Оптимальный путь взаимоотношений с физалиями для человека в море пытаться уйти или уплыть от них подальше, помня о том, что к небольшому воздушному пузырю снизу прикреплены опаснейшие щупальца, которые могут быть длиной более 10 м.

Подскажите пожалуйста тонизирующие средства для поддержания жизненной энергии, иными словами «допинг», но безвредный.

Подскажите пожалуйста тонизирующие средства для поддержания жизненной энергии, иными словами "допинг", но безвредный.

 1. Спорт.
  Я, например, танцами занимаюсь. думала не будет на них хватать сил после работы, оказалось наоборот только больше энергии стало.
 2. 1. Женьшень корень. Настойка. Принимать по 15-25 капель 2 раза вдень, курс лечения 3-6 месяцев в осенне-зимний сезон. Весной и летом пить нельзя.

  2. Заманиха высокая. Настойка. Принимать по 30-40 капель 2 раза в день утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при истощении, а также при физической и умственной усталости, при половом бессилии.

  3. Левзея сафлоровидная (маралий корень) . Настойка. Принимать по 20-30 капель 2 раза в день утром и в обед, за 30 минут до еды применяется как тонизирующее при переутомлении, половой слабости, при умственном и физическом утомлении.

  4. Аралия маньжурская. Настойка. Принимать по 30-40 капель 2 раза вдень, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как стимулирующее центральную нервную систему при; половой слабости, нервном истощении, депрессивных состояниях, остаточных явлениях после воспаления мозговых оболочек, контузий и сотрясений головного мозга.

  5. Лимонник китайский. Настойка. Принимать по 20-40 капель 3 раза вдень. Принимать натощак или спустя 4 часа после еды. Порошки по 0,5 - 1 гр. 2 Раза в день. Применяется как стимулирующее и тонизирующее нервную систему не только при переутомлении и понижении работоспособности практически здоровых людей, но также и лечения астматических и астено-депрессивных состояний у психических и нервных больных. Противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечной деятельности и повышенном кровяном давлении.

  6. Родиола розовая (золотой корень) . Настойка. Принимать по 20-40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется при упадке сил, переутомлении, общей слабости, болезнях почек, печени (воспалительные процессы) , одышке, диабете, туберкулезе, женских болезнях, улучшает аппетит и сон, снимает усталость, приводит в норму кровяное давление, снимает головные боли действуя главным образом на нервную систему, удаляет неприятные ощущения в области сердца, активизирует работу щитовидной железы, импотенции; наружно при ранах, ушибах, ревматизме, радикулите, экземе. Противопоказано при резко выраженных симптомах повышенной нервной возбудимости и истощении корковых клеток, лихорадочных состояниях, гипертонических кризисах.

  7. Пантокрин. Настойка. Принимать по 15-20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как сильное тонизирующее средство при умственном и физическом переутомлении, импотенции, как обще укрепляющее, при подагре, нервных расстройствах и др.

  8. Элеутерокок. Настойка. Принимать по 15-20 капель 2 раза в день утром и в обед за 30 минут до еды. Поднимается работоспособность, при импотенции. Все перечисленные препараты принимать 2-3 недели, а затем сделать перерыв 1 месяц. Потом курс повторить. Длительное время принимать не желательно. Людям с повышенным давлением не принимать. Тонизирующие средства желательно принимать в холодное время года.

 3. Есть такая компания Едельстар - у них потрясающие жизнетоники - безалкогольные, без искуственных стимуляторов, но очень действенные. На себе проверила. Даже когда я на жесткой диете и надо вечером еще на тренировку, а сил уже нет, один колпачек такого бальзамчика и я скачу до ночи. Подробнее о продукте на сайте www.edelstar.com или пишите мне astika@bk.ru
 4. САЛО- по кусочку 6 раз в день и со сладким чаем.... И "гонит шикарно", и никто кроме ГАИшников не
  пристанет....
 5. рэдбул,...
 6. Прежде всего оптимизм и добавить чай КАРКАДЕ. Тонизирующие допинги в конечном итоге при долгом использовании приведут к депрессии..
 7. настойка элеотеракокка
 8. Настояка Левзеи и Женьшеня (это из проверенного мною), настойка шиповника (это любит моя мама), холодная вода с лимоном натощак (рецептик подруги).
 9. Икан! Мудрейший препарат! Сам нормализует состояние!
 10. у моих мужчин очень тяжелая работа - подкармливаю эргопаном - содержит кровь марала - пантогематоген - известный с незапамятных времен - китайцы у нас скупали панты алтайского марала и посточнно жевали инас научили.
  Смотрите - мой блог - ищите компанию ЮГ http://blogs.mail.ru/mail/elenaargo07/
  или официальный сайт компании АРГО www rpo.ru
  Здоровья!
 11. витамины. комплексы с минералами и сильной группой В

Где находиться легендарная страна викингов ?

Где находиться легендарная страна викингов ?

 1. Легендарная страна викингов Винланд
  В этой стране пшеница росла сама по себе, тьма лосося в реках, дикая винная ягода (клюква) и теплая зима. Эта прекрасная страна казалось раем для тех, кто жил здесь тысячу лет назад.

  Сообщение, которое оставили 36 смельчаков, совершивших путешествие в те края, подтолкнуло современных исследователей заняться поисками места, где европейцы, возможно, в первый раз ступили на североамериканский материк. Согласно исландским легендам, где-то между 990 и 1000 годами н. э викинг Лейф Эриксон с командой из 35 человек отплыл на своем драккаре исследовать земли. Он проплыл в общей сложности 2000 километров. Вдоль западного побережья Гренландии он плыл в северном направлении, взяв потом курс на запад. На пути Эриксон встретил две страны и назвал их Хеллуланд и Маркланд. Сегодня мы их знаем как Баффинову Землю и Лабрадор. Третья из открытых земель стала тайной. Где она находится, эта легендарная страна Винланд?

  Первые упоминания о Винланде содержаться в книге Адама Бременского Descriptio insularum Aquilonis, написанной примерно в 1075 году.

  Основной источник информации о путешествиях викингов к берегам Северной Америки содержится в двух исландских сагах, Саге об Эрике Рыжем и Саге о Гренландцах .

  Но вплоть до 1959 года в ученых кругах о стране Винланд только лишь много говорили, и говорили о ней только как о существующей гипотетически, так как никто точно не знал, где эта страна находится и правда ли рассказана в легендах об отважном викинге Лейфе Эриксоне.

 2. Племена викингов были распространены в северо-западной Европе от Ирландии до Кольского полуострова. В Англии викинги были известны как датчане, на Руси как варяги. Их также называли словом норманны (это название сохранилось в топонимах Нормандия и Мурманск) . Происхождение термина викинг остатся неясным. Некоторые исследователи считают его производным от древнескандинавского слова залив, устье, с добавлением суффикса ing, обозначающего принадлежность, происхождение. Таким образом предполагается, что viking человек, происходивший из залива. В свою очередь, от слова викинг происходит русское витязь
 3. Легендарная страна викингов Винланд
  В этой стране пшеница росла сама по себе, тьма лосося в реках, дикая винная ягода (клюква) и теплая зима. Эта прекрасная страна казалось раем для тех, кто жил здесь тысячу лет назад.

  Сообщение, которое оставили 36 смельчаков, совершивших путешествие в те края, подтолкнуло современных исследователей заняться поисками места, где европейцы, возможно, в первый раз ступили на североамериканский материк. Согласно исландским легендам, где-то между 990 и 1000 годами н. э викинг Лейф Эриксон с командой из 35 человек отплыл на своем драккаре исследовать земли. Он проплыл в общей сложности 2000 километров. Вдоль западного побережья Гренландии он плыл в северном направлении, взяв потом курс на запад. На пути Эриксон встретил две страны и назвал их Хеллуланд и Маркланд. Сегодня мы их знаем как Баффинову Землю и Лабрадор. Третья из открытых земель стала тайной. Где она находится, эта легендарная страна Винланд?

  Первые упоминания о Винланде содержаться в книге Адама Бременского Descriptio insularum Aquilonis, написанной примерно в 1075 году.

  Основной источник информации о путешествиях викингов к берегам Северной Америки содержится в двух исландских сагах, Саге об Эрике Рыжем и Саге о Гренландцах .

  Но вплоть до 1959 года в ученых кругах о стране Винланд только лишь много говорили, и говорили о ней только как о существующей гипотетически, так как никто точно не знал, где эта страна находится и правда ли рассказана в легендах об отважном викинге Лейфе Эриксоне.

  И вот, в 1959 году на поиски легендарной страны викингов Винланд отправились археологи Хелге Ингстад и его жена Анне Стине Ингстад. Единственным источником информации для них были саги об исландцах древнескандинавские сказания, содержащие как правду, так и вымысел. В поисках страны Винланд они исколесили вдоль и поперек все восточное побережье Северной Америки. Путешествуя морем, по суше и по воздуху, супруги покрыли тысячи километров, во истину с милым и рай в шалаше.

  И не смотря на все невзгоды и лишения, в конце концов, их ждала награда! В северной оконечности острова Ньюфаундленд супруги нашли небольшое поселение ЛАнс-о-Медоус. Местные жители показали археологам место, где те увидели нечто, похожее на заросшие развалины домов

  На этом месте начались археологические раскопки, которые продолжались около семи лет. Находки в этих местах, похоже, пролили свет на историю этого поселения. За это время археологи раскопали восемь дерновых домиков, а также нашли бронзовую булавку, которой скалывали одежду. Все это указывало на то, что здесь когда-то побывали викинги, которые, вероятно жили здесь долгие годы и даже занимались различными ремеслами.

  Одной из наиболее значительных находок была маленькая печь для плавки железа. По оставшемуся шлаку определили, что печью пользовались в то время, когда, согласно сагам, в Новый Свет приплыл Эриксон.

  Наконец, были найдены факты, свидетельствующие о том, что викинги ступали на землю Северной Америки.

  Местность, известная в наше время как ЛАнс-о-Медоус, на самом деле не подходит под описание страны Винланд. И вероятно, мы никогда не сможем абсолютно точно определить местоположение этой страны. Однако, хотя викинги, по-видимому, были не первыми в Северной Америке, они приплыли туда почти за 500 лет до Колумба

 4. в вальгалле
 5. Скандинавия

Составьте развернутый план параграфа озаглавьте пункты . название параграфа Африка.

Составьте развернутый план параграфа озаглавьте пункты . название параграфа Африка.

 1. где параграф?
 2. 1. Географическое положение Африки (площадь материка, крайние точки, исследователи Африки)
  2. Население Африки (народы, населяющие материк, численность, плотность населения)
  3. Рельеф (геологическое строение, формы рельефа, полезные ископаемые)
  4. Климат Африки
  5.. Внутренние воды Африки
  6. Природные зоны Африки (растительный и животный мир).
  7. Хозяйственная деятельность людей.
 3. ребят хватит шутить мне серьзно нужен отв
  плиз
 4. Если ты из написанного на родном языке (не на иностранном!!! ) абзаца не можешь выделить суть и кратко ее сформулировать, то недоразвитый ты еще. Рано тебе в школу ходить. Умение формулировать ассоциативные связи формируется и развивается в детском саду.
 5. 1. Географическое положение Африки (площадь материка, крайние точки, исследователи Африки)
  2. Население Африки (народы, населяющие материк, численность, плотность населения)
  3. Рельеф (геологическое строение, формы рельефа, полезные ископаемые)
  4. Климат Африки
  5.. Внутренние воды Африки
  6. Природные зоны Африки (растительный и животный мир).
  7. Хозяйственная деятельность людей
 6. где текст?
 7. Мы экстрасенсы, мы видим учебник, в котором есть параграф с редким названием "Африка"

Лишат ли лицензии на оружие за 2 штрафа в течении года?

Лишат ли лицензии на оружие за 2 штрафа в течении года?

 1. Нет, не лишат. Для лишения лицензии на ношение оружия нужны либо более серьзные правонарушения (за 500р даже по 2 раза про Вас уже забыли) либо исковое заявление на Вас о его лишении, либо об окончании срока действия лицензии.
 2. нет, не лишат в соответствии с ФЗ об оружии, в котором нет пункта, где были бы прописаны данные нарушения.

  Федеральный закон об оружии:

  Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия

  (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)

  Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение, в случае:
  1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, либо ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;
  2) вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего специального права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения;
  3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения;
  4) аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в отношении охотничьего оружия) .
  В случаях выявления нарушения гражданином установленных настоящим Федеральным законом и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации правил хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки гражданином оружия выданные ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение или хранение и ношение оружия временно изымаются органом внутренних дел до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  В случае наложения судом на юридическое лицо административного наказания в виде административного приостановления деятельности за нарушение правил в сфере оборота оружия и патронов к нему выданные этому юридическому лицу лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия изымаются органом, выдавшим такие лицензию и (или) разрешение, на установленный судом срок наложения наказания.
  Лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия, выданные юридическому лицу, аннулируются решением суда на основании заявления органа, выдавшего указанные лицензию и (или) разрешение, если в установленный судом срок административного приостановления деятельности юридического лица не были устранены допущенные им нарушения правил в сфере оборота оружия и патронов к нему, повлекшие наложение наказания в виде административного приостановления деятельности этого юридического лица.
  В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение оружия юридическое лицо вправе повторно обратиться за их получением по истечении трех лет со дня аннулирования лицензии и (или) разрешения, гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока наложения административного наказания в виде лишения права на приобретение оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с настоящим Федеральным законом возможность получения таких лицензии и (или) разрешения.
  В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки повторного обращения за их получением не устанавливаются.

первый судебник был издан в каком году?

первый судебник был издан в каком году?

 1. чем была вызвана разница в плате судебнике в 1497 году
 2. В 1497 г. был издан Судебник - первый общегосударственный свод законов со времен Киевской Руси.

  Суде#769;бник 1497 года свод законов Русского государства; нормативно-правовой акт, созданный в целях систематизации существующих норм права. ( при Иване III)

  Судебник 1497 года основывался на предшествующем законодательстве. Источниками этого нормативно-правового акта явились:

  Русская правда. И ее редакции.
  Псковская судная грамота.
  Уставные грамоты нормативные документы, издаваемые верховной властью по вопросам местного управления.
  Судные грамоты постановления о судоустройстве, даруемые отдельным местностям и содержащие, кроме того, некоторые нормы гражданского и уголовного права.
  Судебные решения по отдельным вопросам.

  Судебник Ивана IV, Судебник 1550 года сборник законов периода сословной монархии в России, памятник русского права XVI века, первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права (???). Принят на первом на Руси Земском соборе 1549 года при участии Боярской думы. В 1551 году Судебник был утвержден Стоглавым собором, созванным по инициативе царя Ивана IV. Содержит 99 (100) статей.

  Судебник Ивана IV имеет общую прогосударственную направленность, ликвидирует судебные привилегии удельных князей и усиливает роль центральных государственных судебных органов. Этим Судебник 1550 года развивает заложенные в Судебнике 1497 года тенденции государственного управления и судопроизводства.

Есть ли терминалы в аэропорту Домодедово?

Есть ли терминалы в аэропорту Домодедово?

 1. В Домодедово, как и в любом другом аэропорту, есть пассажирский терминал. Другое дело, что он один, в отличие от того же Шереметьево. Домодедово придерживается концепции UNDER ONE ROOF все площади, предназначенные для обслуживания пассажиров, под одной крышей. Это значительно упрощает навигацию, не нужно задумываться как добраться от аэроэкспресса или от автобуса или куда бежать при стыковочных рейсах, одно дело пройтись внутри одного здания, другое если в пределах одного аэропорта приходится перемещаться на автобусах или маршрутках.
 2. Конечно.
 3. Есть. Один пассажирский и один грузовой.

  Интересно, как вы себе представляете пассажирский аэропорт без терминала?

 4. домодедово - одно здание, никаких терминалов: -)
 5. Смотря какие терминалы вас интересуют? Платежные?
 6. На данный момент в Москве работают 5 терминалов трех аэропортовых комплексов:

  Шереметьево - 1
  Шереметьево - 2
  Шереметьево - 3 (Шерметьево - д)
  Внуково
  Домодедов

ПРОТЕСТАНТСКАЯ церковь, Что это?

ПРОТЕСТАНТСКАЯ церковь, Что это?

 1. Люди решили узнать правду о Боге, прочитали что написано в Библии поверили этому и стали жить в согласии с написанным. А то что противоречит Библии но навязывается официальной церковью было подвергнуто протесту со сторорны этих людей . Во главе протестантизма лежит возвращение к истокам веры в Бога то есть к Библии. А авторитетом в вопросах веры признатся не церковное руководство, а Бог .
 2. протестанты-это те кто идет против религии ипротив духов этого мира, таких христиан мало к сожалению, а в церквях сейчас во всех-бабло, разврат и т. п.
 3. протестантских "церквей" около 20 тысяч разновидностей
 4. Братья во Христе
 5. Еретики, лучше не касаться их учения. Оно опасно для души.
 6. Практически все протестантские церкви исповедуют одни и те же Символы веры Никейский, Афанасьевский или Апостольский. Эти Символы веры основываются на одних и тех же учениях, которых уже веками придерживается Католическая церковь, таких, как Троица, бессмертная душа и адские муки.
 7. Что угодно, не не Церковь Христа и Апостолов...
 8. Протестанты - это кальвинисты, лютеране.
  Но, скорее всего ваш знакомый ходит в неопротестантскую церковь: баптисты, пятидесятники, харизматы, адвентисты.
  Смотря что подразумевать под сектой. А, вообще Дворкин все неопротестантские церкви именует сектами, но различает на деструктивные, опасные и на неопасные.
  Другие люди могут именовать и лютеран-сектантами, Дворкин их так не называет.
  В общем, в секту он ходит или нет, никакой разницы, нужно знать точное название, а потом определять: есть ли контроль за сознанием членов, есть ли какие-то принуждения, тоталитарная ли группа или нет.
  Если сами имеете православную веру и необходимые знания, то попытайте ему объяснить, что наиболее правильная вера-православная, потому что там существует непрерывная передача веры от Апостолов.
 9. Это не Церковь. Это секта, отколовшаяся от католиков, но имеющая еще больше ересей. Создана человеком, а Истинную Церковь основал САМ ХРИСТОС. Вот и делайте выводы.
 10. А вы разве верите Христу?
 11. Хрен который редьки не слаще.
 12. Это церковь которая вечно всем не довольна

  И по этому протестует

 13. Протестантской церкви не бывает) есть течение в христианстве - протестантизм, но разных секточек там десятки тысяч, все с разным вероучением, и все "истинные"...

  Происхождение. От Православия отделились католики, от католиков отделились протестанты.

  С точки зрения святого Православия, "протестантизм" - погибельная ересь.

 14. это кредит "большие возможности"..
  покаяние залог больших перемен в будущем..
 15. Выше такую ерунду понаписали ...не считая предпоследнего.. У них нет церккви, сохраняя самостоятельность, основанную на библейских принципах, могут существовать в рамках самых разных правовых систем и относятся к ним с подобающим уважением.

Какие стихийные природные явления вы знаете? Мне очень нужно все, что знаете. Все важно

Какие стихийные природные явления вы знаете? Мне очень нужно все, что знаете. Все важно

 1. Под стихийными бедствиями понимают природные явления (землетрясения, наводнения, оползни, снежные лавины, сели, ураганы, пожары и др.) , носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.
  Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и во взаимодействии: одно из них может повлечь за собой другое. Некоторые из них часто возникают в результате не всегда разумной деятельности человека (например, лесные и торфяные пожары) .
  За последние 20 лет XX века от стихийных бедствий в мире пострадало в общей сложности более 800 млн. человек (свыше 40 млн. человек в год) , погибло более 140 тыс. человек, а ежегодный материальный ущерб составил более 100 млрд. долларов.
 2. Землетрясения одни из самых опасных и разрушительных стихийных бедствий. При землетрясениях в окружающем пространстве наблюдается сейсмический удар, происходит деформация горных пород, возможно извержение вулканов, цунами, смещение горных пород, снежных масс, ледников и т. д. Силу землетрясения на поверхности земли принято характеризовать балльностью, а воздействие землетрясения на объект его интенсивностью.

  Вулканические извержения представляют собой достаточное опасное геологическое явление. Процессы, происходящие в земной толще и вызывающие извержения, еще не до конца изучены. Принято считать, что верхняя часть мантии находится в состоянии, близком к расплавленному, поэтому даже незначительное понижение давления (например, при раздвижении тектонических плит) приводит к полному ее расплавлению. Расплавленная порода (магма) , будучи более легкой, чем окружающие породы, медленно поднимается к поверхности земли. Чаще всего это происходит по разломам земной коры.

  Сели (от арабского сайль - бурный горный поток) это внезапно возникающий в руслах горных рек временный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким содержанием продуктов разрушения горных пород.

  Возникновению грязевого потока в основном способствуют три условия: интенсивный ливень или очень дружное снеготаяние; значительная крутизна склонов речных долин и балок, т. е. большие уклоны водных потоков; наличие на склонах больших масс легко смываемого рыхлого мелкообломочного грунта. Скорость селей может достигать 10 м/с.

  Оползень скользящее смещение горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни возникают на каком-нибудь участке склона или откоса вследствие нарушения равновесия пород, вызванного: увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; ослабление прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами; воздействием сейсмических толчков, хозяйственной деятельностью, проводимой без учета геологических условий местности.

  Наводнения затопление значительных территорий, возникающее в результате разлива рек во время половодья и паводков, ливневых дождей, ледяных заторов рек, обильного таянья снегов и других природных причин. При наводнении происходят разрушение зданий, сооружений, размыв участков дорог, повреждение гидротехнических и дорожных сооружений, гибели посевов, лесов. Наводнения, которые приводят не только к разрушениям, но и к человеческим жертвам, называют катастрофическими. Своевременный прогноз может уменьшить ущерб от наводнения.

  Грозовые разряды. На земном шаре ежегодно бывает более шестнадцати миллионов гроз, причем ежесекундно в атмосфере происходит около ста грозовых разрядов. Атмосферные электрические разряды могут происходить как между отдельными облаками, так и между грозовым облаком и поверхностью земли. Протяженность грозовых каналов может достигать нескольких км, а сила тока в них сотен тысяч ампер.
  Грозы случаются везде, кроме приполярных районов. Самые сильные грозы разражаются в тропиках вследствие интенсивного нагревания почвы и приповерхностного слоя воздуха. В результате таких гроз за сутки выпадает до 600 мм осадков. Подобные грозы, вызванные интенсивным нагревом земли, наблюдаются также в жаркие солнечные дни (обычно ближе к вечеру) в умеренных поясах.

  Ураганы намного масштабнее, чем грозы. По сути, грозы нередко являются частью ураганов, чья протяженность от края до края составляет от 200 до 500 км. В центре находится глаз урагана, где воздух опускается вниз. Здесь царит штиль. А вокруг центра стремительно несутся вверх мощные потоки воздуха, засасывая влагу с поверхности и создавая вращающуюся систему облаков и очень сильные ветры. Скорость ураганных ветров выше 119 км/ч, иногда она достигает 300 км/ч.

  Торнадо, смерч, - это небольшой шторм размером всего несколько сот метров в поперечнике. Особенно хорошо известные в США, торнадо представляют собой воронку
  из стремительно вращающегося воздуха. Скорость ветра при торнадо 320 км/ч

 3. Цунами, торнадо, пердежь в туалете
 4. Селевые потоки, ураганы, наводнения, цунами, торнадо, смерчи и т. п

объем двигателя!! ! почему он влияет на что то?

объем двигателя!! ! почему он влияет на что то?

 1. Объем двигателя и объем бака это брат, разные понятия.
 2. м.. да!! ! бывает и хуже.
 3. больше развиваемая мощность
 4. это не объм топливного бака, а объм камеры сгорания! ,т, е, чем больше объм - тем больше мощьность. короче, чем больше двигатель - тем он мощнее!
 5. Объм камеры сгорания НИКОГДА НЕ указывают!
  Указывают ПОЛНЫЙ объм всех цилиндров.
 6. В двигателе есть поршни, которые передвигаются внутри гильзы, так вот если при заглушенном двигателе залить все эти гильзы топливом - это и будет объем двигателя (1,4, 1,6 и т. д.) . Чем он больше, тем больше сила, передаваемая от взрыва (воспламенение рабочей смеси, когда машина работает) на коленчатый вал, который передает этот слабый момент (если объем до 1,5л) или сильный момент (если объем 1,6-2,4 л) или очень сильный (от 2,5) на колеса автомобиля (через коробку передач) . Это то же самое, если тебя заставить забить гвоздь в дерево молотком, с весом 0,5кг (очень легкий) или дать тебе кувалду 5 кг, которой все проще влетит, возм. с одного раза :))))))))))))))))))))))))))))))))))) А объем бака тут ни при чем.
 7. Рабочий объм (рабочий объм двигателя, литраж) важнейший конструктивный параметр (характеристик) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) , выражаемый в литрах (л) или кубических сантиметрах (см#179;).

  Литраж двигателя в значительной степени определяет его мощность и иные рабочие параметры. Рабочий объм равен сумме рабочих объмов всех цилиндров двигателя. В свою очередь, рабочий объм цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня (от НМТ до ВМТ) . По данному параметру различают длинноходные двигатели с длиной хода поршня превышающей диаметр цилиндра и короткоходные с ходом поршня меньше диаметра цилиндра. По величине рабочего объма автомобильные двигатели (с искровым зажиганием) делятся на микролитражные (до 1,1 л) , малолитражные (1,2-1,5 л) , среднелитражные (1,6-3,5 л) и крупнолитражные (свыше 3,5 л) . У дизельных двигателей данный параметр отличается в большую сторону из-за меньшей удельной мощности.

  Во многих странах налогообложение автомобильных транспортных средств определяется именно литражом, например, в Италии легковые автомобили с рабочим объмом бензинового двигателя свыше 2000 см#179; облагаются повышенным налогом.

  Одним из перспективных направлений развития конструкции ДВС является создание моторов с изменяемым рабочим объмом, что достигается применением системы автоматического (электронного) отключения нескольких цилиндров при режимах частичной нагрузки двигателя. Данная система уже применяется на некоторых новых серийных американских пикапах и внедорожниках и позволяет экономить в среднем 20 % топлива. Существуют также специальные двигатели с устройством непосредственного (механического) изменения рабочего хода поршня, но они пока не вышли из опытно-экспериментальной стадии. Впрочем, ДВС с изменяемым рабочим объмом достаточно давно применяются в качестве лабораторного оборудования, например, при определении октанового числа бензина моторным методом.

 8. Это размер камеры сгорания .Чем больше камера, тем мощнее взрыв в ней, тем мощнее, соответственно, давление на поршень и т. д. и т. п...

кто такой гапон?

кто такой гапон?

 1. провокатор!
 2. Это Удальцов
 3. Поп
 4. Гео#769;ргий Аполло#769;нович Гапо#769;н (5 17 февраля 1870, село Белики, Кобелякский уезд, Полтавская губерния 28 марта (10 апреля) 1906, Озерки, Петербургская губерния) русский православный священник, политический деятель и профсоюзный лидер, выдающийся оратор и проповедник. Создатель и бессменный руководитель рабочей организации Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга , организатор январской рабочей забастовки и массового шествия рабочих к царю в день Кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года, закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции 19051907 годов. После 9 января 1905 года деятель русской революционной эмиграции, организатор Женевской межпартийной конференции 1905 года, участник неудавшейся подготовки вооружнного восстания в Санкт-Петербурге с помощью оружия с парохода Джон Графтон , основатель революционной организации Всероссийский рабочий союз . После возвращения в Россию в октябре-ноябре 1905 года руководитель возрожднного Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга , союзник графа Витте, сторонник реформ, провозглашнных Манифестом 17 октября, противник вооружнных методов борьбы. В марте 1906 года убит в Озерках группой боевиков-эсеров по обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции.
 5. Поп-предатель и провокатор, который организовал шествие к царю "за правдой", и подставивший рабочих под расстрел 9 января 1905 г. , которое было названо "кровавым воскресеньем".
 6. Провокатор, но в отличие от Удальцова и Немцова шел с людьми практически до конца.
 7. Гео#769;ргий Аполло#769;нович Гапо#769;н (5 17 февраля 1870, село Белики, Кобелякский уезд, Полтавская губерния 28 марта (10 апреля) 1906, Озерки, Петербургская губерния) русский православный священник, политический деятель и профсоюзный лидер, выдающийся оратор и проповедник. Создатель и бессменный руководитель рабочей организации Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга , организатор январской рабочей забастовки и массового шествия рабочих к царю в день Кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года, закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции 19051907 годов. После 9 января 1905 года деятель русской революционной эмиграции, организатор Женевской межпартийной конференции 1905 года, участник неудавшейся подготовки вооружнного восстания в Санкт-Петербурге с помощью оружия с парохода Джон Графтон , основатель революционной организации Всероссийский рабочий союз . После возвращения в Россию в октябре-ноябре 1905 года руководитель возрожднного Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга , союзник графа Витте, сторонник реформ, провозглашнных Манифестом 17 октября, противник вооружнных методов борьбы. В марте 1906 года убит в Озерках группой боевиков-эсеров по обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции.

что токое экономность?

что токое экономность?

 1. ЭКОНОМНОСТЬ ЭКОНОМНОСТЬ, экономности, мн. нет, жен. отвлеч. сущ. к экономный. Экономность расходов. Толковый словарь Ушакова. Д. Н. Ушаков. 1935 1940 Толковый словарь Ушакова
  экономность бережливость, расчтливость; хозяйственность, экономичность, экономия, расчетливость, домовитость, практичность, бережность, умеренность, безубыточность. Ant. расточительность Словарь русских синонимов. экономность сущ. , кол во синонимов: (11) Словарь синонимов
  экономность ж Sparsamkeit f; Wirtschaftlichkeit f (хозяйственность, бережливость) Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  экономность жен. economy; thrift (хозяйственность) economy Большой англо-русский и русско-английский словарь
  экономность ж Sparsamkeit f; Wirtschaftlichkeit f (хозяйственность, бережливость) Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  экономность ж. #233;conomie f; parcimonie f (бережливость) Большой французско-русский и русско-французский словарь
  экономность ж. econom#237;a f; parsimonia f (бережливость) , economicismo m Большой испано-русский и русско-испанский словарь
  Экономность ж. отвлеч. сущ. по прил. экономный 2., 3., 4. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
  экономность экономность, экономности, экономности, экономностей, экономности, экономностям, экономность, экономности, экономностью, экономностями, экономности, экономностях (Источник: Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку ) Формы слов
  экономность расточительность Словарь антонимов
 2. Рациональная трата денег, природных ресурсов, физических сил, нервной системы, бюджетов личного и государственного и пр.

зачем на пианино черные клавиши?

зачем на пианино черные клавиши?

 1. Так это диезы
 2. для того чтобы не растерятся в клавишах
 3. Белые клавиши - тон, черные - полутон
 4. для определнной тональност и окраски звука
 5. да чтобы белые не сливались!
 6. они называются по имени соседних, например, до диез, ре бемоль. . диез повышает звук на полтона, бемоль понижает.
 7. Для удобства. Белые клавиши - это основные семь звуков, а чрные - это повышенные и пониженные (в зависимости от тональности) . К тому же, как бы мы узнали, где находится первая октава, например?
 8. Чтобы их ненавидел черный коп
 9. Черные клавиши это полутональность белой клавиши, которая находится рядом.
  Почитайте статью тут
  Кроме того, клавиши поделены на черные и белые, потому что раньше играли при свечах, и необходим был резкий контраст для облегчения нахождения клавиш музыкантом.
  Почитайте статью чем отличеются пианино и фортепианопдф об устройстве клавиш на пианино

Как приготовить высокий бисквит? Поделитесь секретами плизз!!!

Как приготовить высокий бисквит? Поделитесь секретами плизз!!!

 1. Для начала приготовь несколько низких и потом соедини их вот и получиться тебе высокий
 2. хм....не знаю
 3. Хитрости (спасение для тех, у кого никак не получается выпечка) .
  1. при взбивании белков вместе с желтками бисквит получается более устойчивым, и не нужно трястись, что он осядет, если Вы хлопнете нечаянно дверцей духовки, или откроете ее не вовремя.
  2. самое главное - посуда для взбивания должна быть абсолютно сухой, и уж конечно не жирной. Если Вы решили добавить в тесто например порезанные мелко яблоки, то лучше их предварительно слегка присыпать мукой, и вообще их лучше нарезать заранее, минут за 10. Заодно подсохнут, и если повезет с сортом яблок - слегка потемнеют - при этом образуется правильное восстановленное железо, которое способствует кроветворению (для тех, у кого малокровие, особенно у измученных диетами) .
  3. взбивать желательно не более 5 минут миксером, иначе стенки у пузырьков истончаются, и бисквит получится более хрупким. Т. е. к примеру, взбивать минуты 2-3 (зависит от свежести яиц) , и начинать постепенно добавлять сахар.
  4.пропорции стандартные - сахара и муки столько же, сколько яиц, если 5 яиц занимают объем 200 грамм, то и муки и сахара столько же. Правда на мой вкус - несколько приторно, поэтому я стараюсь дозу уменьшить по возможности - недоложить его в этом случае тоже нельзя, бисквит не получится. Если взять муки чуть больше - бисквит получится плотнее, и тогда те же яблоки на дно уже не свалятся.
  5. нужно ли добавлять разрыхлитель или соду - точно сказать не могу, никакой зависимости не выявила пока. Если сомневаетесь в свежести яиц - лучше добавьте немного стандартного разрыхлителя, главное не переборщить - он горчит.
  6. всю остальную выпечку можно построить по этому же принципу - если в рецепте есть водосодержащие ингредиенты - сметана, майонез, масло и пр. , то можно в тесто (пока замешанное без яиц) добавить для начала немного взбитой массы, чтобы тесто стало не таким плотным и не поломало оставшиеся пузырьки, а затем добавить аккуратно остальное. Или взбить часть яиц.
  Кстати из бисквитного теста можно легко сделать зебру - она получится гарантированно, и не будет резиновой или непропеченой. Только не забудьте добавить в белую часть массы столько же ложек муки, сколько добавите в темную часть какао. Иначе тесто получится разным по плотности.
  Еще фокус, пока не опробованный - если желтков будет больше, то бисквит должен получится с более мелкими дырдочками, и более мягкий, как бисквит у тирамису
  тут можно делать холодным и горячим способом.
  1) холодный - белки отделяются от желтков, первыми взбиваются желтки с сахором ( рекомендую не высыпать весь по рецепту а оставить 1/3 для белков) когда они побелели - процесс сразу предупреждаю не быстрый - 10-15 минут, переходим к взбиванию белков, они должны быть холодными, свежими и без капельки желтка, можно жобавить щепотку лимонной кислоты - взобьются лучше, сахар оставшийся и вперед с миксером ( венчики тщательно вымыты ) , после того как белки в крепкую пену взбиты - так что если взять миску и перевернуть - они не выпадают ( этот фокус мне всегда нравился ), делаем тесто
  для того что бы тесто было более лгким - 1/3муки замените крохмалом
  берм желтки, муку и около 1/2 белков и быстрыми но не не резкими
  движениями перемешиваем, когда масса стала однородной - добовляем оставшийся белок и опять аккуратно перемешиваем - теперь содержимое можно выложить в форму и поставить в духовку
  ещ 2 момента для успешного дела
  1)духовка должна быть разогрета
  2) дверц не открывать - температурного режима придерживайтесь согластно рецептам, правило везде одно - чем больше и толце форма и изделие тем меньше температура и долше время выпечки и наоборот
  Вкусный, но плотный - поднимается только на 1/3.
  Пропорция примерно такая: 5 яиц, 200г муки, 100г сахара, 1 ч ложка разрыхлителя.
 4. Белки и желтки взбивать отдельно. Чем дольше взбивать, тем плотнее будет бисквит, но вс равно высокий. Приятного аппетита!
 5. 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки.

  Ни в коем случае не добавляйте соду! На миксере взбить яйца с сахаром до увеличения объема в два раза (до белой, густой пены) . Затем, не прекращая взбивать, постепенно всыпьте муку, до образования однородной массы. Тесто напоминает густую сметаны. На смазанную жиром или маслом форму вылейте тесто. Поставьте в духовку при температуре 200 гр. , на 2030 минут. При выпечки нельзя открывать дверцу духовки так как бисквит опустится. Если следовать указанному рецепту бисквит получится высоким, воздушным и очень вкусным