METODIChNI_R_E_K_O_M_E_N_D_A_Ts_I_Yi_DO_OLIMPIADI


Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
щодо структури змагань, регламенту проведення олімпіади з німецької мови, змісту та характеру завдань та критерії і норми оцінки їх виконання


Структура змаганьЗмагання проводяться у три тури
Перший Аудіювання
Другий Читання та творча робота
Третій Визначення рівня мовленнєвої компетенції


ПЕРШИЙ ТУР
Аудіювання тексту і виконання тестових завдань (60 хвилин)


1. Вимоги до аудіотексту та характеру завданьУчасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту нормальний. Обсягпівтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервали).

Аудіотекст повинен бути відносно сюжетно завершеним уривком оригінальної літератури художнього, науково-популярного або суспільно-політичного характеру.

Текст
може містити 3% - 5% незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренівслів іноземної та рідної мов.

Незнайомі слова, про значення яких неможливо здогадатись, можуть бути виписані на дошці із їх значеннями, але не більше 3-х слів.

Аудіотекст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з 10 тверджень Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак (+ або - ).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С, D. Обсяг – 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту, учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді. 
Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяєтьсяТестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

2. Оцінювання.
Вартість кожного правильно виконаного завдання – 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання.

ІІ тур
Читання та творча письмова роботаЧ и т а н н я (60 хвилин)


1
. Вимоги до процедури проведення туру Читання, текстів та характеру завдань.
Учасників розсаджують по одному за парту.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 3 невеликих за обсягом , завершених за сюжетом і змістом текстів\повідомлень.

Загальний обсяг текстів: 9 кл. – 4000 д.з., 10 кл. – 5000 д.з., 11 кл. – 6000 д.з.

Учні читають мовчки запропоновані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть бути уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури.

Текст
має бути цільним і зв’язним, сюжетно завершеним. Допускається у текстах наявність 3-5% незнайомої лексики, розуміння якої досягається на основі контексту або спільності коренів в іноземній та рідній мовах.

Після опрацювання кожного з 3 текстів учасник виконує тест, який складається з 10 запитань до відповідного тексту та варіантів, з яких тільки одна є правильною.

Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А, В, С або D, під якою він поданий. Загальна кількість запитань у кожному класі – 30.

Текст
і післятекстовий тест знаходяться на одній стороні. Користуватись словниками не дозволяється.

2. Оцінювання.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Виправлена відповідь оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів – 30.


Творча письмова робота (60 хвилин)


Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.
Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із:
власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

2. Обсяг письмової роботи:9 кл. – не менше 18 речепнь
10
кл. – не менше 20 речень
11
кл. – не менше 20 речень 

3. Коментар до критеріїв оцінювання1.Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів).
2.Зовнішній
вигляд і структура (від 0 до 2 балів).
3.Повнота
розкриття змісту (від 0 до 6 балів).
4.Лексична
насиченість (від 2 до 8 балів).
5.
Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів).
6.Заохочувальний бал (0-2
бали).
Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Загальна сума балів від 6 до 30 балів у відповідності до критеріїв, які наведені вище.
Максимальна кількість балів за всі тури 130.

Третій тур
Визначення рівня мовленнєвої компетенції


1.
Вимоги до процедури проведення туру та відповідей учасників
Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення монологічного повідомлення учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим. Запитання членів журі і учнів повинні бути різного типу. Уточнення і запит додаткової інформації не є окремим запитанням.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.
Користування двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється. 

2.
Обсяг монологічного висловлювання:9 кл. – не менше 15 речень
10
кл. – не менше 18 речень
11
кл. – не менше 20 речень

3.
Зміст повідомлення1.Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів).
2.Комунікативна
спрямованість (від 1 до 3 балів).
3.Інформаційна
значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).
4.Коментар до
критеріїв оцінювання:
1.Повнота
розриття теми (від 1 до 3 балів).
2.Комуні
кативна спрямованість (від 1 до 3 балів)
3.Інформаційна
значимість (від 0 до 2 балів). 4.Лінгвістична компетенція (20 балів)
1.Вимова (звуки,
інтонація, темп) (від 1 до 4 балів)
2.Лексичний запас (
від 1 до 6 балів).
3.Функціональна
адекватність (від 1 до 2 балів).
4.Граматична
правильність (від 1 до 8 балів).
5.Заохочувальний бал (
вибірково від 1 до 2 балів):
2
бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.
1 бал
надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

 

Загальний бал за олімпіаду може скласти 130 балів.

кто авторы первых трёх эпизодов Звёздных Войн?

кто авторы первых трёх эпизодов Звёздных Войн?

 1. 1 - Терри Брукс (средненько)
  2 - Роберт Сальваторе (интересно)
  3 - Мэтью Стовер (превосходно, самая интересная часть, очень советую)

  Захочешь почитать, заходи на www. smallweb.ru
  Я лично туда многие из стар варс заливал, там и эпизоды все есть

 2. Звздные во#769;йны (англ. Star Wars) проект-вселенная американского режиссра и продюсера Джорджа Лукаса.

  Официальная дата рождения проекта 25 мая 1977 года дата выхода на широкий экран кинофильма Звздные войны , ныне Звздные войны. Эпизод IV. Новая надежда , однако первое произведение по вселенной одноимнная книга-новеллизация появилось ещ в 1976 году, так как продюсеры опасались провала фильма в прокате.

  Так что Джордж Лукас автор сценария, как и режиссер фильма.. .
  А вот это последователи:
  Дэйв Волвертон
  Ученик Джедая: Становление Силы

  Джуд Уотсон
  Ученик Джедая: Властитель черной Силы
  Ученик Джедая: Похитители памяти
  Ученик Джедая: Знак короны
  Ученик Джедая: Планета войн
  Ученик Джедая: Час расплаты

  Джеймс Лучено
  Под покровом лжи
  Дарт Мол Диверсант

  Майкл Ривз
  Дарт Мол Темный мститель

  Терри Брукс
  Эпизод I Призрачная угроза

  Грэг Бир
  Планета-бродяга

  Роберт А. Сальваторе
  Эпизод II Атака клонов

  Брайан Дэйли
  Хэн Соло в Звездном тупике
  Реванш Хэна Соло
  Хэн Соло и потерянное наследство

  Алан Дин Фостер
  Эпизод IV Новая надежда

  К. В. Джетеp
  Мандалоpский доспех

  Алан Дин Фостер
  Осколок ока разума

  Дональд Глют
  Эпизод V Империя наносит ответный удар

  Стив Перри
  Тени Империи

  Джеймс Кон
  Эпизод VI Возвращение Джедая

  Кэти Тайерс
  Перемирие при Бакуре

  Майкл Стэкпол
  Разбойный эскадрон
  Игра Веджа
  Капкан Крайтос
  Война за Бакту

  Ааррон Оллстон
  Эскадрилья-Призрак

  Дэйв Волвертон
  Выбор принцессы Леи

  Тимоти Зан
  Наследник Империи
  Возрождение тьмы
  Последний приказ

  Кевин Андерсон
  В поисках Силы
  Темный подмастерье
  Рыцари Силы

  Майкл Стэкпол
  Я джедай!

  Барбара Хэмбли
  Дети Джедаев

  Кевин Андерсон
  Меч тьмы

  Барбара Хэмбли
  Сумрачная планета

  Вонда Макинтайр
  Хрустальная звезда

  Кристин Кэтрин Раш
  Новое восстание

  Роджер Макбрайд Аллен
  Западня
  Смертельная схватка
  Полет над бездной

  Тимоти Зан
  Призрак прошлого
  Образы будущего

  Роберт А. Сальваторе
  Вектор-прим

  Кэти Тайерс
  Точка опоры

 3. Стивен Спилберг наверное....

Как увеличить звук на компьютере? ноутбук.

Как увеличить звук на компьютере? ноутбук.

 1. если обычными маневрами по кнопкам "добавить звук" уровень звука не увеличивается, а до этого он был намного громче чем сейчас то просто разбери и прочисти его отпыли.
  если же твои динамики для тебя слишком тихие обратись в сервис на замену оных
 2. Войди в панель управления/звуки и аудио устройства там найдш настройки уровня громкости!!! Можно а панели задач нажать на значк звук!!! И посмотри громкость музыки в проигрывателе!!!
 3. внизу на панели или пуск-все программы-стандартные-развлечения-громкость
 4. колонки активные подключить
 5. ноутбук то вообще то не предназначен для коллективного просмотра, так что возможности его аудио системы весьма ограничены... но ведь можно на крайняк и внешние колонки подключить... так же как к стационарному компу
 6. Пуск - панель управления - звуки и аудиоустройства.
 7. Никак. Забудь. Поверь мне владельцу ноута с 5 летним стажем. У ноутов херовый звук. Точка. Это как солнце которое восходит на востоке.
 8. сбоку колесико ищи или ctrl и стрелочка вверх
 9. колонки простые с усилителем в выход наушников -- и картина маслом -- сам так смотрю и слушаю
 10. в панэли управления

Кто знает пяток крупных озер России?

Кто знает пяток крупных озер России?

 1. Каспийское море - самое большое озеро на Земле. Площадь в настоящее время - примерно 371 000 км#178;, максимальная глубина - 1025 м.

  Байкал - глубочайшее озеро планеты, крупнейший природный резервуар пресной воды (до 20 % мировых запасов) . Площадь 31,5 тыс. км#178;, объм водной массы 23 тыс. км#179; Максимальная глубина озера 1637 м, что делает его самым глубоким озером планеты

  Ладога - самое большое пресноводное озеро в Европе. Площадь по разным оценкам от 17,7 до 18,4 тыс. км#178;; Глубина изменяется неравномерно: в северной части она колеблется от 70 до 260 м, в южной от 20 до 70 м.

  Онежское - второе по величине озеро в Европе после Ладожского. Площадь зеркала составляет 9,7 тыс. км2 (без островов) . Глубина достигает 127 м.

  Таймыр - самое северное в мире настоящее крупное озеро. Площадь зеркала 4560 км#178;, Наибольшая глубина26 м

  ПС Хотела про Аральское море написать, но вспомнила, что оно теперь "не наше".

 2. ладожское и байкал и в гугле поглядите озера россии там все есть
 3. Озеро байкал. Один из самых крупных объектов Всемирного природного наследия представляет собой гигантский ареал (8,8 млн га) , располагающийся на юге Восточной Сибири, недалеко от границ с Монголией. В центре этого ареала, на высоте 456 м над уровнем моря, находится акватория Байкала, а внешние его рубежи в основном очерчены так называемым первым водосбором , т. е. речь идет об огромной чаше , ограниченной высокими горными хребтами Хамар-Дабаном, Приморским, Байкальским, Баргузинским, Улан-Бургасы и др.
  Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря. Озеро Ханка, площадь в кв. км - 4 190, наибольшая глубина, в метрах - 11.

  Озеро Чаны, площадь в кв. км - 1 708-2 269, наибольшая глубина, в метрах - до 10

  Белое озеро, площадь в кв. км - 1 290, наибольшая глубина, в метрах - 6

  Топозеро, площадь в кв. км - 986, наибольшая глубина, в метрах - 56

  Озеро Ильмень, площадь в кв. км - 982, наибольшая глубина, в метрах - до 10

  Озеро Имандра, площадь в кв. км - 876, наибольшая глубина, в метрах - 67

  Хантайское озеро, площадь в кв. км - 822, наибольшая глубина, в метрах - 420

  Сегозеро, площадь в кв. км - 815, наибольшая глубина, в метрах - 97

  Кулундинское озеро, площадь в кв. км - 728, наибольшая глубина, в метрах - 4

  Телецкое озеро, площадь в кв. км - 223, наибольшая глубина, в метрах - 325

  Чудско-Псковское озеро, площадь в кв. км - 3 550, наибольшая глубина, в метрах - 15
  http://russia.rin.ru/guides/4295.html

 4. Каспийское море-396000кв. метров занимаемой площади;
  Байкал-31500км квадратных
  Ладожское-17700км кв.
  Онежское-9690км кв.
  Таймыр-4560км кв.
  Все про Каспийское забывают, а оно тоже озеро.
 5. Каспий, Байкал, Иссы-Куль, Ладожское, Чудское, Селигер...
 6. Ладожскоа, Байкал, Чудское, Каспийское море... хм...

Может ли кто-нибудь простым языком объяснить понятие «Запрещенной зоны» в полупроводниках, и отличие проводимости

Может ли кто-нибудь простым языком объяснить понятие "Запрещенной зоны" в полупроводниках, и отличие проводимости

 1. В металлах вс просто - есть свободные электроны. Это электроны, слабо связанные с ядром атома, и как только атомы металла объединяются в кристаллическую рештку, эти электроны становятся совсем сободны и ведут себя подобно газу (электронный га) . В частности, даже мелейшее электрическое поле приводит к дрейфу электронов под действие этого поля - так появляется электрический ток.
  В полупроводниках вс иначе. Там атомы тоже связаны в кристаллическую рештку, однако поскольку число валентных электронов точно соответствует числу связей атома с соседями, своободных электронов нет. И к тому же, если решить уравнение Шредингера для электрона в поле, создаваемой решткой, окажется, что разрешнными по энергиями уровнями будут не какие попало, как для свободного электрона, и не строго определнные уровни, как для электрона в одиночном атоме (модель Бора для атома водорода - хороший пример) , а - зоны. Их на самом деле несколько, но до какой-то из них все возможные уровни (возможные исходя из решения уравнения Шрдингера для рештки) заполнены имеющимися в наличии электронами, а для следующего разрешнного диапазона значений просто нет электронов. И вот промежуток значений энергии, отделяющий два разрешнных диапазона, один из которых заполнен, а второй - ещ нет, и называется запрещнной зоной.
  Что важно понять: такая зонная структура хнергетических уровней есть следствие строгой пространственной периодичности кристаллической рештки. ЛЮБОЕ нарушение этой периодичности искажает такую простую картинку. А этим нарушением может быть как дефект кристаллической рештки, так и примесь. То есть вместо атома кремния имеется атом, скажем, бора или фосфора или ещ какой-то. И как только идеальная периодическая картинка нарушается - появляются дополнительные разрешнные уровни, расположенные в запрещнной зоне. Где именно - зависит от того, как именно нарушена периодичность рештки (дфект, или атом примеси, или что ещ).
  Теперь - как вообще появляется проводимость в полупроводниках. Значит, ещ раз - атомы встроены в периодическую кристаллическую рештку, и каждый атом связан с четырьмя соседними (случай кремния или германия) . Если теперь атом кремния заменить атомом фосфора, у которого пять валентных электронов, то четыре уйдут на эти связи с соседями, а пятый останется не у дел. И если пр этом окажется, что уровень, создаваемый данным атомом примеси в запрещнной зоне, находится достаточно близко к верхней е границе, то просто за счт своей тепловой энергии этот электрон перескочит в следующую разрешнную зону - и получает возможность перемещаться по кристаллу. Так возникает электронная проводимость (n-типа) .
  Теперь если вместо атома кремния строить атом бора. У него только три валентных электрона, так что образуется одна незаполненная связь с решткой (дырка) . Фишка в том, что с точки зрения элетрического поля эта незаполненная связь ведт себя как носитель заряда положительного знака. Физически там перемещаются электроны с соседних атомов (электрон из связи кремний-кремний заполняет недостроенную связь кремний-бор) , но поскольку для бора он не пришей кобыле хвост, то его энергия активации тоже оказывается порядка тепловой, поэтому такая дырка и обладает способностью относительно легко перемещаться по кристаллу. Это и есть дырочная проводимость (р-типа) . В терминах зонной теории это выглядит как появление разрешнного уровня вблизи дна запрещнной зоны (около валентной зоны) .
  Ну вроде так.
 2. Лизнуть под током - я могу
 3. Оличие проводимости основано на разных типах кристаллических решеток. В Металлической решетке есть свободные электроны (то есть незахваченные отдельными атомами), в полупроводнике - дырки и электроны в составе молекул, но не задействованные валентными связями.
  (Кстати, первым полупроводником был Иван Сусанин :)))

  "Запрещенная зона" - это тот "номинал" энергии, которой не может обладать электрон в структуре того или иного атома (молекулы). Если объяснять на пальцах, то приведу пример.
  Вот человек может держать в кошельке сколько угодно денег с дискретностью 1 копейка (0,5 копеек не бывает). Это как аналоги энергетических уровней. Так вот, допустим появляется такая "апрещенная зона", что у человека не может быть денег, допустим, от 20 до 57 рублей. То есть 17 может, 19 может, а 20, 21, 22,...57 - не может, а вот 57руб 01коп снова может, и 60 может. Так понятней?

  Желаю удачи!

 4. Простым языком - в учебнике.

сколько в кубометре квадратных метров? Как рассчитать? Спасибо

сколько в кубометре квадратных метров? Как рассчитать? Спасибо

 1. несоизмеримые вещи вы собрались рассчитывать и котеночек ваш бред развил

  не переводятся м"3 в м"2- из квадратоков нельзя сделать кубик. если только не изощриться склеить или иначе скрепить.. .
  кубы это кубы- это объемэто трехмерно
  квадраты- это площадь- двумерное

 2. Он называется КУБОМЕТР (кубический метр) . Один короче.
 3. Чтобы перевести квадратные метры в кубометры, необходимо знать толщину или высоту тех предметов или площадей, для которых производится конвертация. Как правило, подобный перевод производится для некоторых строительных материалов, помещений и емкостей. При этом кубометры используются для измерения или вычисления объема, квадратные метры для представления площади.
  Для перевода квадратных метров в кубические умножьте площадь основания на высоту (толщину, глубину) , измеренную в метрах. Если толщина материала (предмета) измерена в других единицах измерения (миллиметрах, сантиметрах, дециметрах) , то сначала переведите ее в метры.
  Чтобы правильно перевести высоту (толщину, глубину) в метры, воспользуйтесь следующими соотношениями:
  если высота задана в километрах (км) , умножьте ее на 1000;
  если в дециметрах (дм) разделите на 10;
  если в сантиметрах (см) разделите на 100;
  если в миллиметрах (мм) разделите на 1000;
  если в микронах (мкм) разделите на 1000000.

что такое мозаичность?

что такое мозаичность?

 1. Здравствуйте, Александр.
  Если исходить из контекста Вашего предыдущего вопроса, то это некая неоднородность (в т. ч. и этническая) , социокультурная ситуация, характеризующаяся случайным, хаотическим восприятием разнородной информации большинством субъектов, в результате чего эта информация не организуется сознанием субъекта в иерархически упорядоченные структуры, а состоит из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает экрану знаний определенную плотность, компактность, не меньшую, чем у тканеобразного экрана гуманитарного образования. Всех благ Вам и Вашей семье!
 2. МОЗАИЧНОСТЬ сходство с мозаикой. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.

родной город гайде из графа монте кристо ?

родной город гайде из графа монте кристо ?

 1. ясса или яффа.... это где-то в албании....
 2. Янена, Иоаннина - столица Северного Ипира. Сейчас -это часть Греции. А раньше Ипир был разделн несколько иначе. Ворэоипиротэс живут и по ту сторону в Албании и по эту - в Греции.
  Али Паша был скорее ворэоипиротис, чем албанец. Сейчас уже трудно это установить. Но человек был невероятной жестокости, коварства и страсти. Был на службе у оттоманского султана.
  История Али-паша Тепеленского отражена в приукрашенном виде в рассказе Гайде из романа Александра Дюма-отца Граф Монте-Кристо . Александр Дюма написал также беллетризированную биографию Али-паши, в которой описал его жизнь и деятельность уже совсем без прикрас ("Али-паша", перевод на русский язык есть) .
  Иоаннина

  А это "реальная" кира Василики, любимая жена легендарного Али Паши, не менее впрочем, легендарная. Настоящая королева его сердца и всего Ипира на тот момент. Ей было 12 лет, когда паша, потряснный е смелостью ( она спасала своего отца и других жителей своей деревни, уличнных в фальшивомонетчицкой деятельности) , красотой и умом, женился на ней, несмотря на разную их веру.

 3. Гайде родом из Янины. Это в Греции.
  Гайде - дочь паши и его любимой жены Василики, христианки, была крещена.

Клеточная стенка у растений образована

Клеточная стенка у растений образована

 1. образована. Кожура или кость
 2. Клеточная стенка (оболочка) является неотъемлемым компонентом клеток растений и грибов и представляет собой продукт их жизнедеятельности. Она придает клеткам механическую прочность, защищает их содержимое от повреждений и избыточной потери воды, поддерживает форму клеток и их размер, а также препятствует разрыву клеток в гипотонической среде. Клеточная стенка участвует в поглощении и обмене различных ионов, т. е. является ионообменником. Через клеточную оболочку осуществляется транспорт веществ.

  Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста путем растяжения, называется первичной. После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

  В состав клеточной стенки входят структурные компоненты (целлюлоза у растений и хитин у грибов) , компоненты матрикса (гемицеллюлоза, пектин, белки) , инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности оболочки (кутин и воск) .

  Молекулы целлюлозы за счет водородных связей объединяются в пучки микрофибриллы. Переплетенные микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы клеточной стенки состоят из хитина.

что такое экзекватура

что такое экзекватура

 1. Экзекватура - (от лат. exsequor - выполняю) - в международном праве:.. 1)разрешение на исполнение консульских обязанностей, выдаваемое обычноиностранному консулу министерством иностранных дел государствапребывания... 2) Постановление судебных органов данной страны об исполнениирешения иностранного суда. Возможно Вам будет интересно узнать лексическое, прямое или переносное значение этих слов:

  Экзамены - (от лат. examen испытание) проверка знаний ...
  Экзарация - (от позднелат. exaratio выпахивание) (ледниковое выпахивание) разрушение ...
  Экзартикуляция - (от лат. ex из от и ...
  Экзархат - (от греч. exarchos глава начальник),.. 1)военноадминистративная единица ...
  Экзегетика - (от греч. exegetikos разъясняющий) то же, ..
  Экзекутор - (от лат. exsecutor исполнитель) в дореволюционнойРоссии:.. 1) ...
  Экзекуция - (от лат. exsecutio исполнение) ..1) исполнение приговора ...
  Экзема - (от греч. ekzema высыпание на коже) ...
  Экземпляр - (лат. exemplar образец) отдельный предмет из ...
  Экзерциции - (от лат. exercitium упражнение) (устар. ) упражнения ...

Сколько месяцев длится беременность у морской свинки.

Сколько месяцев длится беременность у морской свинки.

 1. Беременность у морских свинок длится 60-68, в среднем 64 дня и зависит от величины помета; при малочисленном помете (1-2 детеныша) она может длиться до 72 дней. Начиная с 20-25 дня при обследовании нижней части живота самки (делать это нужно осторожно) можно прощупать развивающийся плод. Во второй половине беременности со свинкой нужно обращаться особенно бережно: как можно реже осматривать гнездовой домик и чистить клетку, перемещать ее с места на место и т. п. , так как излишнее беспокойство, неаккуратное обращение с животным могут привести к выкидышу. Однако за несколько дней до родов клетку тщательно очищают, дезинфицируют и кладут в гнездовой домик свежую подстилку из мелкого душистого сена. В случае преждевременных родов нужно проводить бактериологическое исследование, чтобы выяснить причину выкидыша, который может быть вызван и заболеванием морской свинки - бруцеллезом (инфекционный аборт) . Роды могут наступать как днем, так и ночью и по времени продолжаться до суток, но обычно этот процесс длится около часа. Роды затягиваются, если приплод многочислен. Чаще у морской свинки рождаются 2-3, редко 6 детенышей, которые уже покрыты шерстью и почти сразу открывают глаза, а через несколько часов уже бегают по клетке. Малыши рождаются с зубами, могут самостоятельно поедать корм, но, несмотря на это, нуждаются в молоке матери. В течение почти всего месяца самка кормит детенышей своим молоком. Содержание жира в нем составляет 45%. В связи с тем, что самка имеет только два соска, детеныши кормятся молоком матери по очереди. Не следует преждевременно лишать молодых особей материнского молока, так как никакие корма не заменят его питательную ценность. При отсутствии инфекционных заболеваний среди содержащихся в зооуголке морских свинок можно подсаживать к самкам, имеющим небольшое количество детенышей, молодняк такого же возраста из гнезде большим приплодом.

  http://www.womaninternet.ru/woman-internet/zoougolok/2827-beremennost-u-morskih-svinok.html

 2. 2-3 месяца)) они такие няшки когда маленькие)
 3. Беременность у морской свинки длится 2 месяца.

зубы в ужасном состоянии

зубы в ужасном состоянии

 1. Идите, пока есть на что мосты и коронки надеть, а то потом будете съемными протезами шамкать. Дорогие пасты -это такое же бесполезное изобретение, как и, к примеру, шампуни "от перхоти")))
 2. А родители с детства в платные стоматологические клиники водили или в целях экономии бесплатно лечили? Если лечение проводилось бесплатно, тогда ясна причина потери зубов. :о ( И зубы надо чистить после каждого прима пищи, а не как попало. Теперь надо взять кучу бабла и скорее топать в хорошую платную стоматологию, чтобы спасти оставшиеся зубы, а на место утраченных зубов поставить протезы.
 3. сколько я не ухаживаю за зубами, они все равно начинают гнить, я чуть ли не каждый месяц у стоматолога.
 4. А отчего тут комплексовать?
  От того, что как пел В. Цой: "В нас еще до рожденья наделали дыр"?
  Это не ваша вина, а ваша трагедия. Ни сладкое, ни гигиена полости рта тут НИ ПРИ ЧЕМ,
  У вас какое-то врожденное заболевание полости рта, а может, и проблемы со связочным аппаратом в целом. И заниматься собой нужно СРОЧНО!!! !
  А протезы и импланты сейчас ставят такие, что даже лучше своих родных зубов - не гниют и на болят :)))))))))))
 5. идти и не комплексовать! не с таким ртом приходят....
 6. Знакомая ситуация, если наследственное-бороться бесполезно, придется вставлять новые.
 7. Комплексуй дальше - зубов не будет вообще. Иди к стоматологу. пусть пломбирует, ставит коронки и т. п. Можешь не комплексовать из-за состояния твоих зубов, стоматологи разное видели.
 8. Солью полощи рот, так учил меня бывший школьный учитель, ветеран ВОВ..., но сначала к стоматологу
 9. Ваши проблемы очень даже понятны, но если не пойдте к стоматологу-далее они будут только усугубляться. Стоматология сейчас качественная, даже если зубов не осталось, одни корешки-могут восстановить, наростить зуб. Только это вс влетит вам в копеечку, потому как зубки запущены.

Скажите, что за монитроы фирмы AOC?

Скажите, что за монитроы фирмы AOC?

 1. выбирайте лучше монитор от известного производителя,о таких я даже не слышал
 2. АОС (Эй-Оу-Си) известный бренд компании TPV Technology Limited, выпускающей под этой маркой LCD- и CRT-мониторы, LCD-телевизоры и плазменные панели.

  TPV является крупнейшим мировым поставщиком мониторов - более 43 миллионов мониторов в год! По итогам 2006 года компания заняла 16 место в ТОР-100 IT-компаний по версии Business Week TPV расположилась сразу после таких компаний, как Dell (15) и Google (13). Компания производит мониторы для многих ведущих мировых брендов и развивает собственную марку АОС.

  В производстве LCD-телевизоров АОС с 2005 года тесно сотрудничает с Philips. Компании ведут совместные исследования, разрабатывают новые модели, развивают производство. АОС выпускает LCD-TV для многих крупнейших мировых брендов
  читаем - http://www.erimex.ru/marks/aoc/about/

Переслегины, «Знаниевый реактор»- это кто и что???

Переслегины, "Знаниевый реактор"- это кто и что???

 1. Переслегины. "Знаниевый реактор. Онтологический верстак. "
  О ЧМ ЭТО?!) )

  Курс "Знаниевый реактор. Онтологический верстак" является НЕ обучающей, а исследовательской программой! Это попытка сделать "из подручных средств" российский аналог Зальцбургского семинара, "Ватиканской школы мышления", американского "Университета сингулярности". Приглашены люди, которые хотят коллективно "исследовать" какие-то вопросы, а не обмениваться мнениями или что-то "обследовать" по известной ОКОЛОНАУЧНОЙ методике.

  Речь идет о создании "интеллектуального клуба" для взрослых людей. Под взрослыми, независимо от возраста, Переслегины понимают людей, которые имеют позицию и готовы к сотрудничеству в совместных проектах "по работе с будущим". Курс включает в себя девять ежемесячных сессий по 8 часов, один полный рабочий день, плюс трехдневная выездная сессия в июне.

  Эта программа была апробирована в 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 и 2010-2011 учебных годах. Она увенчалась созданием уникального "мыследеятельностного" образования "Знаниевый реактор" и первыми выпусками системы сборки индустриального знания "Энциклопедия".

  Елена и Сергей Переслегины всерьез утверждают, что будущее за "бесполезными университетами". Под бесполезными они понимают получение НЕутилитарных знаний и опыта, то есть слушатель НЕ сможет их использовать непосредственно и быстро для извлечения прибыли, он также будет НЕ в состоянии ответить на вопрос: какую компетенцию он приобретет в итоге на завершающей учебный год ДЕСЯТОЙ сессии! ))

  Задача Переслегных - собрать мыслительное меньшинство вокруг решения ключевых задач современности: новое управление процессами, новая экономическая модель, замкнутые производственные циклы, внедрение в общество моды на интеллект, рефлексивную позицию, уважение друг к другу и физическое здоровье.

  Программа "Онтологический верстак", С ИХ СЛОВ, рассчитана на честных, организованных и умных слушателей (НА МОЙ ВЗГЛЯД, ИЗВИНИТЕ, на лохов) . В "процессе" использованы новые формы знаниевых машинок: машинка самоопределения по Ю. Чудновскому, расслоение времени по Ю. Чудновскому и С. Переслегину, обратный онтологический коллайдер, будет доработана "бериллиевая кастрюля" образования смыслов и проблематизированы понятия "фабрика мысли" и "знаниевая машинка". Знаниевый реактор и расстановочные игры являются встроенным модулем в программу.

  Результатом рабочей программы "Онтологического верстака" будет прогноз, каким в реальности окажется сложное коллективное мышление, и какой дальнейший продукт в линейке знаниевых реакторов?

  Это НЕ обучающая, а исследовательская программа!

  Темы занятий:

  1. Основание для Бесполезного университета. Пересборка знания. Оцифровка метафизики. Мифологическое Знание. Философское Знание. Трансляция собственной развитости как проект.
  2. Пространство, Время, Рефлексия, Деятельность.
  3. Пространство. Время. Иное.
  4. Рефлексия. Деятельность. Инаковое.
  5. Исследовательские проекты в области подходов и пределов мышления:
  - Мышление в онтологиях:
  Христианское мышление,
  Восточное (буддистское) мышление,
  Исламское мышление,
  Научное мышление,
  Постнаучное мышление.
  - Схематизация сложного мышления.
  - Растворение костылей мышления.
  - Мышление в замкнутых циклах.
  6. Логика. Постлогика. Логическая вариация.
  7. Анализ спутанных состояний. Парадоксы.
  8. Информационная, технологическая, социальная генетика.
  Динамические сюжеты. Скриптовые игры. Время. Хайдеггер. Юнгер.
  Статические информационные объекты (неходящие призраки) . Пространство.
  9. Кризисы. Различения приуготовления настоящего к Будущему и конструирования Будущего. Опыт США по использованию кризисов.
  10. Собор как навык сотрудничества разных. Принцип иной Церкви. Как жить не по лжи, если вместо Ц. Божьего к нам внезапно приблизился когнитивный барьер? Действия в поле моды на коллективное мышление.
  11. Как описать мышление и философские Знание?
  (чтобы никто не ушел обиженным! )
  12. Мышление в эпистемах

зачем петуху гребень на голове?

зачем петуху гребень на голове?

 1. чтоб перед курьми понтаваться
 2. просто они все ПАНКИ и это ирокез
 3. Чтобы зад курице причесывать:)
 4. =происхождение: Под влиянием мужского полового гормона у петуха развиваются гребень и шпоры, у благородного оленя - рога, у льва - грива, у человека - борода, у лягушек - приспособление на передних лапах для спаривания.

  =назначение: Этологи любят изучать иерархию на молодых петухах, которые очень агрессивны и устанавливают иерархию очень быстро. В одной работе самого жалкого из забитых петушков из каждой группы ловили, приклеивали ему на голову огромный красный гребень из поролона - символ высокого иерархического ранга - и пускали обратно в загон. Петушок не знает, что у него на голове, и поначалу ведет себя по-прежнему забито. Но подбегающие клюнуть его петушки, видя огромный гребень, пасуют. Раз за разом обнаруживая их неуверенность, петушок надувается, поднимает голову, выпячивает грудь и шаг за шагом восходит на вершину иерархической лестницы без чьего-либо сопротивления. Пройдет несколько дней, снимут с него гребень, и он скатится на дно пирамиды.

  вот так все просто...

 5. Это типа мошонки у нас, только он голову греет.
 6. Что бы не путали с курицей
 7. Это вызов индюку! =))
 8. Затем петуху гребень,чтобы дочка декана ходила в новой шубке
 9. чолку отращивает
 10. чтоб быть крутым перцем!! ! хотя так он похож на гея!
 11. Это стильно. А вообще это связано с эволюционным процессом в науке биологии.
 12. типа для понтов
 13. вторичный половой признак, для привлечения самок 🙂
 14. Чтобы от курицы отличаться
 15. Для креатива))))