Азаматтык 2 АК

АК28жиынтыгы

Жасырылган 5 болинеди

3 топка

Улы 7 болинеди

2

Кушти 7 тен

0.5-0.3кг/см

5-7 3 противогаздар

Пдф-д

5 6 зат

Кзд-4

10-30 6 тен

100р

4 6 тен

50р

7-17 4 противогаздар

Пдф-ш

АК 1 атаныз

Аскери 2 курамалары

Агаштан 7 азайтады

2-3

Адамнын 5 молшери

400-500р

Адамнын 5 атаныз

Фосген дифосген

Азаматтык 3 курылады

Территориялык-ондиристик

Азаматтык 4 жатады

Калаларда 3 объектилерде

Азаматтык 4 жатады

Баспаналар 5 орындары

АК 1 атаныз

Баршаныздын назарынызга

АК 9 колеми

15

АК 10 колеми

12

АК 2 миндети

Тургындарды коргау

АК 4 каралды

1997

Аммиактан 8 керек

Д. Кара тусти

Аммиактын 2 конц

0.2

Аткаратын 5 болинеди

Жалпы жане кызметтердин

Атмосферанын 2 дарежеси

Конвекция инверсия изотермия

Ауанын 5 болинеди

3 топ

Ашык 4 азайтады

2-3

Балалар 3 бар

5

Барлау 4 турады

4

Бир 3 тен

100

Баспаналар 5 керек

2 таулик

Баспаналар 4 болинеди

2 топ

Баспаналар 5 болинеди

3 класс

Баспаналардын 3 тен

2.2 мм

Баспаналардын 3 тен

1.8 мм

Баспаналардын 5 истейди

2

Бизет 5 жатады

Психо химиялык

Бизет 5 жатады

психологиялык

Бир 4 тен

50р

Бир 4 коэф

10-12

Бир 10 аныктайды

V-газдар зарин маман

Бир 12 тен

80р/саг

Бир 7 керек

50-60

Бир 7 аныктайды

Иприт

Газкагар 5 азирлейди

3

Газкагарлардын 5 пайдаланатын

Дпг-1 дпг-3

Гимараттар 8 тасили

Дезактивациялау

Дазактивация 4 пайдаланалы

Сф-2 сф-24 оп-7 оп-10

Даригерлик 3 жатады

Аи-2 ипп-8 ипп

Дп-5А А Б В 5 шеги

0.05-5000мр/саг

Дп-5В 2 бар

2 шкала

Дп-5В 4 шеги

5-200р/саг

Ен 4 жатады

V-газдар

Арбир 6 номери

01

Жабык 4 азайтады

40-50

Жай 5 тен

0.1 кг/см

Жай 3 жатады

Ашык жане жабылган орлар

Жаппай 5 ортенеди

25

Жаппай 3 жатады

Когилдир кышкыл

Жарык 4 бирлиги

Дж/м

Жарылыстан 11 жатады

А-зонага

Жарылыстан 6 радиоизотоптар

Цезий-137 стронций-90

Жаяу 4 жасакталады

500-1000

Жеке 5 жатады

медициналык

Жеке 3 жатады

Тыныс 7 куралдар

Жеке 7 шеги

2-50р

Жер 7 болинеди

12 балл

Жер 5 есептеледи

1 куткарушы 10

Жергиликти 5 жатады

Кала аудан облыс

Жердин 6 молшери

30-100 мбар

Жогаргы 5 жылдамдыгы

25 км/саг

Жутылган 3 атаныз

Грей

Жылдам 3 кандай

50-200

Закымданган 7 кандай

30-40 км/саг

Зарен 5 жатады

Жуйкени жансыздандыргыш

Ид-1 2 шеги

20-500рад

Ид-1 3 бар

10 дозиметр

Ид-11 3 бар

500

Иондаушы 3 саны

5

Ипп-8 3 арналган

дегазация

Иприт 6 жатады

Теринин курсуына УЗ

Иприт 4 жатады

Теринин курсуына

Категориялык 3 болинеди

3

Ким 4 тапты

Зелинский

Коллонналардын 5 жоспарланады

500м

Коллонналардын 4 керек

4-5км/саг

Когилдир 5 жатады

Жалпы улагыш

Коширу 3 жоспарланады

Алдын ала

Коширудин угымы

ТЖ 6 шыгу

Коширу 5 багынады

Объектик коширу комиссиясына

Кулон/кг 2 бирлиги

Экспозициялык саулелену

Куйик 5 мани

4-6 кал/см

Куйик 4 кызарады

I

Кукирт 5 зат

0.4-0.5 мг/л сонген известь аммиак силтилер

Кукиртти 5 зат

0.2-0.3 мг/л силтилер аммиак

КР-нын АК 2 болады

Премьер-министр

Кай 6 тудырады 1

100-200р

Кай 6 тудырады 2

200-400р

Кай 6 тудырады 4

600р

Кай 5 есептеледи

0.5р/саг

Колда 5 жатады

Кум су корпе

Коныстандыру 6 жургизеди

КР укимети

КР 9 кабылданды

1997

КР 4 бар

5

КР 10 бастады

1998

КР 6 кабылданды

1998

КР 8 кабылданды

1996

КРАК 3 жуктеледи

ТЖ жане АК мин.

КРАКга 3 баскарады

КР-А корганысынын басшысы

Курылыс 5 болинеди

3

Куткару 7 керек

25-30м

Куткару 3 куштери

Курама команда куткару отряды

Куткару 1 максаты

Адамдарды куткару

Кызыл 7 бар

2

Магистралды 6 жатады

транспорттык

Марш 3 кашыктыгы

20-50м

Медициналык 3 жатады

Аи-2 ипп-8

Мышьякты 9 керек

Бир жагы кара бир жагы сары

Объектинин 4 ким

Штаб басшысы

Окшаулагыш 2 жатады

Ип-46 ип-4м ип-5

Организмге 7 болинеди

7

Орташа 4 болады

0.2-0.4 кг/см

Орташа 7 тен

0.3-0.2 кг/см

Откиш 4 не

Гамма сауле нейтрон

Откиш 3 мерзими

10-15сек

Панаханалар 7 тиис

1% (3%)

Панаханалар 3 тиис

23с-31с

Панаханада 9 жасалады

Панаханалар 3 тиис

70-80 %

Прибор дп-5 А Б В 3 диапазондары

6 диапазон

Психиялык 4 жатады

Бизет

Радиация 7 жатады

Зона В

Радиация 2 бирлиги

р/сагат

Радиациядан 10 тиис

12саг

Радиациядан 4 жатады

Погреб подвал

Радиациялык 8 адистери

Иондаушы

Радиациялык 4 адистери

2 адис

Радиоактивти 3 бирликтери

Миллирентген/саг

Радиоактивтик 4 болинеди

3 зоны

Радиоактивтик 4 адиси

Дезактивация

Радиоактивтик 3 бар

4

Радиометр 6 диапазондары

0.05-пр/с-200р/с

Респиратор 3 шыгарылады

3

Санитарлык 3 жургизиледи

2

Респиратор 5 коргайды

Шан мен аэрозольдан

Су 7 есептеледи

1 кутк. 15-20 адам

Сузгилик 8 тазартылады

УЗ БЗ

Сыйымдылыгы 7 етиледи

1

Табельдик 4 жатады

Балта ортсондиргиш шелек

Табиги 4 жатады

Су таскыны жер силкинис сел таскыны

Таза 8 тазартылады

ТК 31 зерттейди

Толык 6 тен

0.5 кг/см жане

Толык 7 тен

0.5 жогары

Тотенше 1 угымы

ТЖ 8 жагдайлар

Тургындардын 3 арек

Тв 8 косады

Уакытша 5 заттар

Лсд BZ

Улагыш 6 адиси

Дегазациялау

Уландыргыш 4 пайдаланады

Сузги

Уландыргыш 8 болинеди

6-топ

Уйиндилерден 7 ени

6-6.5м

Улкен 2 кандай

600 жане

Уш 8 аныктайды

Фосген дифосген синильная кислота

Уш 5 бар

1

Уш 6 аныктайды

Когерткиш кышкыл

Фосген 5 жатады

туншыктыргыш

Халыкты 5 ким

КР укимети

Химиялык 3 аныкталады

ЭХБМ

Химиялык 4 атайды

КАУЗ 4 объектилер

Химиялык 4 галым

Беккерели

Хлордын 5 зат

0.01 мг/л сонген известь силти калдыктары су

Шамалы 7 тен

0.2-0.1 кг/см

Шаруашылык 3 ким

Басшы

Экспозициялык 4 бирлиги

Кулон/кг

Ядролык 6 аныкталады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 2 =